Program

PRVI DAN, 25.05.2023. (ČETVRTAK)

Vreme Tematska celina
18:00 - 19:00 Večera
19:00 - 19:15 Otvaranje skupa
19:15 - 20:00 Panel: eFakture i fiskalizacija (IIB)
Panel diskusija u vezi sa iskustvima prilikom uvođenja eFaktura.
20:00- 20:15 Pauza za kafu
20:15- 22:00 IIB kviz

DRUGI DAN, 26.05.2023. (PETAK)

Vreme Tematska celina
07:00 - 08:00 Doručak
08:00 - 09:30 Slobodno vreme i registracija učesnika
09:30 - 10:15 Do socijalizma i natrag (dr Miodrag Zec)
Šta je bilo bolje? Šta smo mislili da ćemo dobiti tranzicijom, a gde smo sada?
10:15 - 11:00 UPIS.API (Nenad Nikolić, Mirko Smolić)
Poslovna inteligencija: koncept, novosti, primeri iz prakse...
11:00 - 11:30 UPIS "crtice" (Miloš Bošnjak, Mirko Smolić)
Kratak osvrt na nekoliko postojećih i novih UPIS funkcionalnosti.
11:30 - 12:00 Pauza za kafu
12:00 - 12:45 UPIS.MES (Neboša Ostojić, Miloš Bošnjak)
Praćenje i upravljanje proizvodnjom u realnom vremenu i integracija sa UPIS ERP informacionim sistemom.
12:45 - 13:00 Isto mislimo, slično govorimo, ali se ništa ne razumemo (Srđan Đorđević)
Snimak predavanja sa konferencije BIZIT 2016 o komunikaciji između konsulatanata i korisnika, sećanje na nedavno preminulog kogegu Srđana Đorđevića.
13:00 - 13:30 UPIS u pomoć kadrovskoj službi (Miloš Bošnjak, Aleksandar Mageroski)
Pomoć zaposlenima u kadrovskoj evidenciji kroz novu aplikaciju za unos zahteva za godišnje odmore i dnevnih karneta.
13:30 - 15:00 Пауза за ручак
15:00 - 15:30 UPIS.VMS (Miloš Bošnjak, Miroslav Kaličanin)
Кoncepti i problemi kod integracije, prikaz UPIS.MobS rešenja.
15:30 - 16:00 ASBIS prodajni program za poslovne korisnike (Marko Stevanović, ASBIS)
Na predavanju će biti reč o prodajnom programu kompanije ASBIS namenjenom poslovnim korisnicima.
16:00 - 16:30 Poslovna inteligencija uz primenu veštačke inteligencije (Slavko Vujnović, Excel kuhinjica)
Opšti osvrt na poslovnu i veštačku inteligenciju, Power BI AI vizualizacije, ChatGPT...
16:30 - 16:45 Zatvaranje skupa
16:45 - 20:15 Slobodno vreme, šetnja ili rekreativne aktivnosti na bazenu i sportskim terenima.
20:15 - 23:59 Svečana večera i nagradna igra.

TREĆI DAN, 27.05.2023. (SUBOTA)

Vreme Tematska celina
07:00 - 10:00 Doručak, slobodno vreme i odjavljivanje iz hotela.
10:00 - 13:00 Izlet: Jankove bare, Kopaonik