Контакт

Сва питања у вези скупа можете поставити Славку Вујновићу, Душици Балић или Јели Јевтић. За сва питања у вези смештаја можете контактирати Босу Перић или Игора Радовића из хотела "Дунав" у Сремским карловцима.

ИИБ
Тел/Факс
(011) 35 56 084
E-Mail
erpsusreti@iib.rs
Web
http://www.iib.rs
Хотел "Дунав"
Тел/Факс
(021) 884 008
E-Mail
hoteldunav1@gmail.com
Web
http://www.hoteldunav.co.rs/

У циљу лакшег доласка консултујте мапу. Кликом на опцију Пронађи пут до хотела "Дунав" отвориће се прозор у коме можете унети назив места из кога полазите и Бинг мапе ће вам предложити којим путем треба да дођете. Да ли је ово најбољи (најкраћи) пут, процените сами!

Погледај увећану мапу  |  Пронађи пут до хотела "Дунав"